สภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย :
นางรูบีนา (กรัยวิเชียร) สุวรรณพงษ์
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย:
มูลนิธิความหวังของชาวไทย 1200 ถนน พระรามสี่ แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กทม. 10110
ติดต่อ :
โทร. 0 2671 0596
โทรสาร 0 2240 2881
มือถือ 081 ? 6386946