สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย :
พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ศีลาจารย์ (ดร. พระสถาปนา พุทธิวังโส)
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย:
วัดสุวรรณารามราชวรวิหารแขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อยกทม. 10700
ติดต่อ :
โทร. 0 2434 2146
มือถือ 089 ? 2038131
โทรสาร. 02 221 4861