สภาวัฒนธรรมเขตบางกะปิ
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกะปิ :
นายนิคม เจียรจินดา
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบางกะปิ:
11 ม. เสรีลาดพร้าว ถนน ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่นเขต บางกะปิ กทม. 10240
ติดต่อ :
มือถือ 081 ? 5505423
โทรสาร 0 2736 8043
โทรสาร 02377 2313 ต่อ 5799