สภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน :
ผศ.อำไพ วิทยวิโรจน์
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน:
131/1218 ม. 6 ถนน พระราม 2แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียนกทม. 10150
ติดต่อ :
โทร. 0 2451 4343
มือถือ 086 ? 5484180
โทรสาร. 0 2451 4343