สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน :
นายฐิติโชค กาญจนภักดี
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน:
3/1135 หมู่ 8 ถ.พหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ติดต่อ :
มือถือ 081 933 0063
โทรสาร. 02-521 5080