สภาวัฒนธรรมเขตบางคอแหลม
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางคอแหลม :
นางนงโภช วงศ์ตระกูล
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบางคอแหลม:
ชุมชนวัดไผ่เงิน เลขที่ 992/1-2 ถ.วัดไผ่เงิน ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
ติดต่อ :
โทร. 0 2211 0730
โทรสาร. 0 2674 9024
081-458 1831