สภาวัฒนธรรมเขตบางนา
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางนา :
นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบางนา:
430 หมู่ บ้านไพโรจน์ ถนน บางนาตราด 27 แขวงบางนาเขต บางนา กทม. 10260
ติดต่อ :
โทร. 0 2744 1407
มือถือ 089 ? 8961649
โทรสาร 0 2769 5673