สภาวัฒนธรรมเขตบางรัก
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก :
นายสถาปัตย์ ปรีดา
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก:
บริษัท ธนิยะ จำกัดอาคารธนิยะพลาซ่า (ชั้น 9 AM) เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
ติดต่อ :
โทร. 0 2231 2244
โทรสาร 0 2236 0028