สภาวัฒนธรรมเขตบึงกุ่ม
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบึงกุ่ม :
นายกฤษพล เครือคล้าย
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตบึงกุ่ม:
60/11 หมู่ 2 ถ.เสรีไทย ซ.อนุบาลเครือคล้าย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
ติดต่อ :
มือถือ 087 320 2388
081 759 4487
โทรสาร 02 377 9822