สภาวัฒนธรรมเขตประเวศ
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตประเวศ :
นางพรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตประเวศ:
9 /999 ซอย สุพาพงษ์ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม. 10250
ติดต่อ :
มือถือ. 081 ? 8341078
มือถือ 083 ? 8255522
โทร. 0 2185 5144
โทรสาร 0 2185 5198