สภาวัฒนธรรมเขตพญาไท
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตพญาไท :
นายโอภาส จินตวรรณ
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตพญาไท:
โรงแรมมิโด้ เลขที่ 222 ถนนปริพัฒน์เขตพญาไท กทม. 10400
ติดต่อ :
มือถือ 088 507 4002
โทรสาร. 0 2278 3412