สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตพระนคร :
นายปรีชา ชัยรัตน์
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตพระนคร:
139 ถ.ข้าวสาร โรงแรมข้าวสารพาเลซ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 10200
ติดต่อ :
มือถือ 081 ? 8047683
โทรสาร. 0 2282 3667