สภาวัฒนธรรมเขตราชเทวี
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตราชเทวี :
นางผุสดี วงศ์กำแหง
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตราชเทวี:
267 ซ. พานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110
ติดต่อ :
โทร. 0 2392 4777
มือถือ 081 - 8356690
F. 0 2354 4205 ต่อ 6785 , 02282 6925