สภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง :
นายบุญเอก มีนะโยธิน
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง:
191/121 ม. 10 ถนน ลาดพร้าวแขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ติดต่อ :
โทร. 0 2530 1572
โทรสาร 0 2530 1572
มือถือ 089 845 5225