สภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา :
นางฉัตรปริตตา ธรรมวัชรพันธ์
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา:
213/3 ชั้น 4 ตึกอโศกทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ติดต่อ :
โทร. 0 2711 7492
โทรสาร 0 2711 5079, 02381 7934
มือถือ 081 374 6387