สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ :
นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์:
575 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์ กทม 10100
ติดต่อ :
มือถือ 089 0126000
โทรสาร 0 2226 3669