สภาวัฒนธรรมเขตสาทร
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสาทร :
นายธวัช มนูธรรมธร
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตสาทร:
10/70 ซ.18/7 แยก 2 ถนนจันทร์แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120
ติดต่อ :
โทร/โทรสาร
0 2 287 2463-6
มือถือ 081 3557895