สภาวัฒนธรรมเขตสายไหม
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสายไหม :
ดร. สมชาย เวสารัชตระกูล
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตสายไหม:
55/88 ม.2 ถนนจตุโชติ แขวงออเงินเขตสายไหม กทม. 10220
ติดต่อ :
มือถือ. 081 - 8615588
โทรสาร. 0 2992 4891