สภาวัฒนธรรมเขตหนองจอก
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตหนองจอก :
นายวสันต์ กระโจมทอง
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตหนองจอก:
137/12 หมู่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
ติดต่อ :
มือถือ 081 ? 4843424
โทร. 0 2546 1897
โทรสาร 0 2988 4483