สภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่ :
นายสุทธิสรรค์ ศิวพิทักษ์
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่:
17/289 ม. 4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 / ศาลาว่าการกทม. เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
ติดต่อ :
โทร. 0 2222 8877
มือถือ 089 ? 1717722
โทรสาร. 02 222 8877