สภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร :
พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี)
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร:
วัดเสมียนนารี เลขที่ 32 ม.2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
ติดต่อ :
โทร. 0 2580 2729 ? 30
โทรสาร 0 2954 4830
มือถือ 081- 8463554
0 2589 4972 กด 11