สภาวัฒนธรรมเขตดินแดง
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตดินแดง :
นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตดินแดง:
13 ซอยอินทมระ 30 ถนน สุทธิสาร แขวงดินแดงเขตดินแดง กทม. 10400
ติดต่อ :
มือถือ 081 ? 9258678
โทรสาร 0 2275 5387