สภาวัฒนธรรมเขตดุสิต
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต :
นายปริญญา สุขชิต
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต:
เลขที่ 499 ถนนองค์รักษ์ 15 แยกปริญญา แขวงนครไชยศรีเขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อ :
โทร. 0 2243 5909
มือถือ 083 ? 6954431
โทรสาร. 02 247 2414ต่อ 5439